Talentontwikkeling. Het recept.

Talentontwikkeling. Het recept

 

Voor Talentontwikkeling bestaat geen kant-en-klaar recept.

Dat gezegd hebbende hier het recept.

 

Natuurlijk bestaan er wel recepten voor talentontwikkeling. Ik betwijfel of ze helpen bij jullie vraag (lees daarover meer in Talentontwikkeling – ‘Hoe haal ik eruit wat erin zit?’) maar ik begrijp wel dat je toch nieuwsgierig bent wat de reguliere boeken zeggen. Daarom speciaal voor jou wat theorie samengevat.

Wat kan je als leidinggevende doen om talentontwikkeling te stimuleren? Daarvoor gaan we eerst terug naar de basis: Wat zijn talenten eigenlijk?

Talenten zijn eigenschappen of vaardigheden die iemand van nature in zich heeft. Ze komen er dus zonder nadenken uit. Ook als iemand moe is of eigenlijk geen zin meer heeft maakt hij van nature nog steeds bepaalde bewegingen. Hij zal bijvoorbeeld toch nauwkeurigheid blijven of flexibiliteit aan de dag leggen of tact en humor gebruiken.

Hier meteen een belangrijke tip uit talentontwikkeling: stop vooral energie in vaardigheden waar iemand van nature al (een beetje) aanleg voor heeft, dan maak je van een 6 relatief makkelijk een 8 of een 9. Stop zo min mogelijk energie in vaardigheden waar iemand geen aanleg voor heeft, want dan maak je met veel kunst-en vliegwerk van een 4 hooguit een 5.

Ook belangrijk om je te realiseren: mensen zien hun eigen talenten niet, omdat zij die zelf niet als bijzonder ervaren. Het credo uit de theorie is daarom: alleen feedback van anderen maakt helder welke -voor jou gewone- eigenschappen door de buitenwereld ervaren worden als onderscheidend. Dat is als leidinggevende ook belangrijk. Het gaat dan niet alleen om complimenten maar meer om onderbouwde feedback. Je geeft iemand terug wat hij van nature doet en wat jij als ’typisch Marco of Sofie’ ervaart. ‘Bij jou hoef ik nooit meer ergens op terug te komen. Ik weet dat het gebeurt als je het hebt opgepakt.’ Of ‘Zou jij de klant morgen rond willen leiden? Bij jou weet ik zeker dat je een sfeer weet te scheppen waarin de klant zich op zijn gemak voelt.’

De theorie wijst ons er daarnaast op dat talenten onlosmakelijk verbonden zijn met waarden. Om zich gelukkig en nuttig te voelen, willen mensen hun talenten inzetten in een context die aansluit op hun waarden en drijfveren. Stel, iemand heeft een talent voor organiseren en een drijfveer voor maatschappelijk engagement. Die wordt niet gelukkig bij een creatief evenementenburo, maar steekt wel met plezier tijd in de organisatie van de plaatselijke voedselbank.

Zo bezien is talentontwikkeling vooral een kwestie van (samen) onderzoeken wie iemand ìs, nog voordat er ook maar iets verder ontwikkeld wordt. Welke kwaliteit zet iemand van nature in? En welke context geeft hem het gevoel goed bezig te zijn?

Aandacht aan persoonlijke kwaliteiten op 1 dus. Wat kan je nu als leidinggevende nog meer doen om je team te stimuleren? 2. Schep een sfeer van innovatie (stimuleer mensen nieuwe dingen uit te proberen of te ontwikkelen), 3. werk aan teamcohesie (zet samen leren en ontwikkelen als team-agendapunt op de kaart), en 4. ben zelf het goede voorbeeld (van een lerende, dus imperfecte mens).

Samenvattend: Hoe haal je eruit wat erin zit? Ik kan er meters theorie op loslaten, maar waar het natuurlijk gewoon om gaat, is dat je achter iemand gaat staan. Laat die woorden even tot je doordringen. Wat betekent voor jou achter iemand staan? Feitelijk raad ik je aan de wens ‘eruit te halen wat erin zit’ een beetje los te laten en wat objectiever te gaan kijken naar wie iemand nou eigenlijk is. Wat houdt deze mens bezig? En wat niet? Waar gaat zijn energie van nature naar toe? Waarnaar niet? Helpt uitnodigen hier of uitdagen? Helpt loslaten hier of bemoedigen? En dan bedoel ik niet: wat vind jij dat hier nodig is? Ik bedoel: wat helpt bij deze mens daadwerkelijk?

Als leidinggevende kun je mensen helpen bloeien. Dat wil je ook graag. Dat doe je niet door te trekken of te duwen richting ontwikkeling omdat je ze de wereld gunt, maar door achter ze te gaan staan.

 

Leeft bij jou de wens om je mensen te stimuleren hun talenten breder in te zetten? Neem contact op, ik kijk graag mee hoe je dat kunt doen 

 

Vragen om Talenten op te sporen

 • Waar krijg je vaak complimenten over? En welk talent herken je hierin?
 • Denk eens aan een succeservaring. Welk talent(en) zette jij in dat het een succes werd?
 • Waarvoor komen mensen naar jou toe? En wat zegt dat over jouw talenten?
 • Waar sta je om bekend op de werkvloer / in je vriendenkring / in je familie?
 • Waar was jij als kind goed in? Welk talent herken je daar nu nog in?

Vragen waarmee je achter iemand gaat staan in talentontwikkeling

 • Hoe gaat het met je?
 • Wat heeft je deze week/ maand beziggehouden?
 • Wat heeft je deze week / maand een goed gevoel gegeven?
 • Wat heeft je deze week / maand een vervelend gevoel gegeven?
 • Van welk talent van jou maak ik nog te weinig gebruik?
 • Zou je graag iets nieuws willen leren? Zo nee, prima. Zo ja, wat?
 • Waar in je functie ervaar jij autonomie/ ruimte voor eigen inbreng?
 • Wat heeft jullie in deze vergadering aan het denken gezet?
 • Wat heb je je over jezelf gerealiseerd?
 • Wat heb je je over ons team gerealiseerd?
 • Waar wil jij na vandaag meer aandacht aan gaan besteden?

Leeft bij jou de wens om je mensen te stimuleren hun talenten breder in te zetten? Neem contact op, ik kijk graag mee hoe je dat kunt doen