Sinds 2004

Mijn praktijk bestaat sinds 2004. Destijds opgericht om met meer mensen 1-op-1 te kunnen werken dan mogelijk was in loondienst. Tot 2024 heb ik individuele coaching gecombineerd met teamcoaching. Vanaf 2024 richt ik mij op individuele begeleiding.

Als coach onderscheid ik me door de manier waarop ik naar jou kijk. Ik neem je vraag serieus en besef tegelijkertijd dat die de poort is naar jouw leer-werk: een deel van jou dat vastloopt, waarmee je niet uitkomt, dat om ontwikkeling vraagt. Dat is waar we ons op richten, niet op de vraag zelf. Hier kan ik je in het eerste gesprek al iets over teruggeven. Ik heb een bepaalde helderheid die ik daarvoor inzet.

Het tweede aspect dat mij kenmerkt is creativiteit. Dat betekent hier niet zozeer knutselvaardigheid maar vindingrijkheid in de vorm van taal en beeld, en soms in huiswerk-oefeningen. Die zet ik in om jou los te maken van de manier waarop je tot nu toe naar jezelf en je vraag kijkt, zodat je daadwerkelijk nieuwe gebieden van jezelf kunt ontwikkelen. Ook al snap je best wat je wil of moet veranderen, er is meer nodig dan besef om daar ook te komen. Daar zit ons echte werk.

Ten derde zul je merken dat ik een nieuwe betekenis van ‘nuchter’ neerzet. Geen rationeel ‘dat zou moeten kunnen’ of ‘dat is nou eenmaal zo’ maar een gegrond aangaan van de realiteit: hoe zit het hier echt? Met wie heb je te maken, wat heeft die persoon wel en niet te bieden, los van of dat “normaal” is? Als er niet in zit wat je hoopt, brengen we het weer terug naar jou. En kijken we wat jij ermee kunt dat iets er niet is.

Deze aspecten maken het verschil tussen een gesprek met een goede vriend of met mij als professional. Onderling in vriendschappen focussen we meer op de situatie zelf (‘wat zei hij dan precies?’) en zetten we situaties vaak af tegen een ‘normaal’ (‘Je mag van je leidinggevende toch steun verwachten, of van je partner! Heb je het al besproken? Als je het niet uitspreekt kan hij er ook niets mee.’)

Als professional kijk ik door de situatie heen naar jou, en door de ‘normaal’ heen naar de reële mogelijkheden. Mijn professionaliteit zit hem er daarnaast in dat ik weet hoe ik jou kan prikkelen, uitdagen, verleiden, uitnodigen tot het aanspreken van nieuwe gebieden in jouzelf, die leiden tot nieuw gedrag.