Uitgepsychologiseerd? Uitgetraind?
Vanaf nu doen we hier precies wat nodig is.

Coaching

Uitgepsychologiseerd?
Vanaf nu gaat het over jou

Teamcoaching

Uitgetraind?
Vanaf nu gaat het over jullie

Organisatie ontwikkeling

Uitgeadviseerd?
Vanaf nu gaat het over jullie

Precies doen wat hier nodig is

  • Levert al je zelfinzicht maar weinig concreets op?
  • Lopen je wensen en daden uiteen?
  • Spreken jullie elkaar te weinig aan?
  • Vinken jullie in drukte belangrijke zaken te snel af?
  • Weet je niet hoe je jezelf of je mensen vitaal houdt?

“Pas als je het vindt, weet je wat je zocht.”

Ik ben Loes van Bree. Ik begeleid mensen en organisaties die van alles gedaan hebben om zichzelf vooruit te helpen, maar nog niet bereiken wat ze eigenlijk zoeken.

Ik bemoei me met jouw vraagstuk, jij herkent wat je over het hoofd ziet en samen komen we tot een nieuw perspectief op wat er speelt. Daarna weten we precies wat ons te doen staat.

Dat zetten we neer. Zo bereiken we resultaten voor en door mensen van vlees en bloed.

Over Loes

“Er is een verschil tussen wat er is en wat je zou willen dat er is. Ik wil nooit iets wat niet kan.”

Coaching

De wereld om je heen kun je niet veranderen. Ik kan je leren om òfwel anders om te gaan met die buitenwereld, jezelf en anderen, òfwel om minder last te hebben van wat er allemaal om je heen gebeurt. Beide opties vragen om andere kijk op jezelf en om het aanleren van levensvaardigheden.

In mijn coaching krijg je veel feedback. Het gaat niet altijd over leuk, maar het levert kwaliteit op: wat in potentie in jou zit, komt tot volle wasdom.  Lees meer over coaching

Teamcoaching

Mensen zijn van vlees en bloed. Alle deadlines, afspraken en kwaliteitsnormen ten spijt. Ze hebben talenten en beperkingen, in het samenwerken komen die allemaal naar boven. Mensen zijn niet gek en tot veel in staat, als je ze zich in hun mogelijkheden erkent, en in hun grenzen respecteert.

Er ligt een vraagstuk of een wens van jou als manager of HR-adviseur. Als eerste maken we onderscheid tussen wat hier werkelijk mogelijk is en wat onmogelijk is. Vervolgens brengen we de gewenste beweging op gang, zowel bij de individuele leden van het team als in de groep, binnen de context van de organisatiedoelen.  Lees meer over teamcoaching

Organisatieontwikkeling

Als directeur of (HR-) manager raak je geïnspireerd door hoe je het voor je ziet, waar je naar toe wil. De praktijk is soms weerbarstiger. Je hoopt met een nieuwe zienswijze of onderbouwde interventie een krachtige stap te zetten. Ondertussen heb je een bedrijf te leiden en gezond te houden.

Soms start het met een positieve wens, soms met prangende noodzaak. Altijd begin ik samen met jullie bij de gewenste bedoeling. Dan werken we via de realiteit terug naar de uitvoering. Wat is hier nu werkelijk nodig? Door precies te zien wie of wat stimulatie nodig heeft, en deze te laten uitvoeren door de mensen wiens taak dat is, bereiken we resultaten. Lees meer over organisatieontwikkeling

Laten we vrijblijvend het gesprek aangaan

Neem contact op met Loes