Persoonlijke ontwikkeling
in antwoord op zakelijke vragen

Er steviger instaan. Het anders doen.

Coaching

Uitgepsychologiseerd? Vanaf nu gaat het over jou

Organisatieadvies

Wat is jullie blinde vlek?

Teamcoaching

Nieuwe olifantenpaadjes maken

Op het snijvlak van zakelijk en persoonlijk

Werkdruk, samenwerking, communicatie, onderlinge verbinding, irritatie of onzekerheid, timemanagement, talentontwikkeling, besluitvorming… Je komt het tegen in je werk maar je hebt persoonlijke bagage nodig om tot  verbetering te komen.

‘Uitdagingen in het werk die om persoonlijke ontwikkeling vragen, daarin zet ik teams en hun managers op een nieuw spoor.’

Natuurlijk gebruik ik daarvoor theoretische kennis, maar naar mijn ervaring is er meer nodig om jullie verder te brengen.

Allereerst bekijk ik jullie vraag vanuit veel breder perspectief. Hoe heeft deze vraag bij jullie kunnen ontstaan en welke rol speelt jullie bedrijf-DNA hierin? Waar liggen verandermogelijkheden en hoe krijgen we dat bij jullie voor elkaar? Wat moeten we aanvaarden zoals het nu is? Of kunnen we misschien een sluiproute bedenken die toch verbetering geeft?

Vervolgens neem ik jullie mee in die visie. Door in nieuwe taal over de kwestie te praten, laten we de bekende en vaak nauwere oplossingsgerichte visie los. Ook jullie trekken daarmee het vraagstuk in breder verband. Dat spreekt nieuwe ontwikkelmogelijkheden aan, die jullie uit jezelf gaan halen.

Tot slot zorgen we ervoor dat jullie je gevoelsmatig anders tot de situatie verhouden. Alleen dan kan verandering beklijven. Daarvoor trek ik alles uit de kast wat helpt. Voorbeelden, vergelijkingen, vragen, humor, beelden. Ik spreek jullie persoonlijk aan en laat precies zien waar voor ieder van jullie de mogelijkheid zit een stap te zetten. Zodat jullie wijzer, frisser en steviger je leven en werk invulling kunnen geven.

‘Ik laat inzichten van je hoofd naar je voeten zakken.’

Wil je weten hoe dit er in de praktijk uitziet?

Over Loes

“Bekwaam, met hart en zonder flauwekul”

Benieuwd wat ik voor jullie kan doen?

Mail me jullie vraagstuk. Dan vertel ik je hoe ik het zou aanpakken.