Privacy en Cookie Statement

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevensDe essentie van dit statement komt hierop neer: Wij zijn ons ervan bewust dat je als particuliere klant, werknemer of opdrachtgever vertrouwen stelt in ons. Wij dragen zorg voor jou als klant, opdrachtgever en/of website bezoeker. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw en jullie privacy te beschermen.

Wij, dat zijn ik, Loes van Bree, en ook de partijen met wie ik digitaal samenwerk, zoals de organisaties die mijn website en mijn boekhouding beheren. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening aan jou verbeteren.

Cookies Op deze website van ‘Succeswebsites’ maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van deze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het analyseren van het gebruik van de website, om de website daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren en speciale aanbiedingen te doen;
  • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Vastleggen, gebruiken en bewaren van je gegevens In mijn werk gaat het vrijwel uitsluitend om vertrouwelijke informatie en opdrachten. Daar ben ik mij terdege van bewust. Hieronder vertel ik op welke plekken en mediamiddelen ik gegevens bewaar en hoe lang. Als je graag een andere behandeling van jouw persoonlijke gegevens wenst, kan dat. Laat het me weten!

Wat de websitebetreft: Wij, Succeswebsites en ik,  gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je het contactformulier invult, of reageert op een blog op de site. Het gaat dan om voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer. 

Als je een (coachings-)opdracht geeft, krijg je een factuur via mijn boekhoudprogramma ‘Moneymonk’. Daarop staat je naam en soms je adres vermeldt. Als je particuliere klant bent, is de factuur rechtstreeks naar jou geadresseerd; niemand anders ziet deze. Als je werknemer bent, is de factuur vaak aan jouw HR-afdeling geadresseerd, of naar je leidinggevende. De factuur vermeldt dan jouw volledige naam niet, maar slechts een (project)code, of de initialen van je voor- en achternaam. Facturen worden 7 jaar bewaard, volgens de wettelijke richtlijnen van de belastingdienst.

Ik, Loes van Bree, maak persoonlijke aantekeningenvan alle coachingsgesprekkendie hier in Utrecht in mijn eigen spreekkamer worden gevoerd. Deze aantekeningen maak ik op papier en niet digitaal. Ik bewaar deze in een afgesloten kast in mijn spreekkamer, in principe een periode van 10 tot 15 jaar. Dit doe ik, omdat het mijn ervaring is, dat mensen soms na (zeer) lange tijd terugkomen voor een vervolgtraject. Ik wil dan graag kunnen teruglezen met welke vraag iemand ooit bij me kwam en welke interventies toen zijn gepleegd.

Ik maak ook aantekeningen van opdrachtendie ik uitvoer binnen een organisatie. Dit kunnen opdrachten zijn die ik rechtstreeks uitvoer onder mijn eigen naam, of opdrachten onder de vlag van een andere organisatie. Deze aantekeningen maak ik veelal digitaal. Concreet kan dit een projectvoorstel zijn, of een draaiboek voor een bijeenkomst, of persoonlijke aantekeningen na een gesprek met een opdrachtgever of na een trainingsdag. Soms bevatten deze aantekeningen ook namen van deelnemers of opdrachtgevers. Na maximaal 2 jaar gooi ik deze bestanden weg, of ik draag er zorg voor dat alle namen van individuele deelnemers uit de aantekeningen verwijderd worden.

Dan is er nog de mail. Maximaal 2 jaar na afronden van een opdracht voor een organisatie verwijder ik zo zorgvuldig mogelijk de mails die over de opdracht rond zijn gegaan. Dat kunnen mails zijn tussen de opdrachtgever en mij, en/of tussen deelnemers en mij. Het is voor mij wel prettig om namen van opdrachtgevers te bewaren, omdat er altijd weer in de toekomst een vervolg kan komen. Het gaat dan enkel om je naam gekoppeld aan je functie bij je organisatie, niet om andere persoonlijke informatie van jou. Deze namen bewaar ik echter niet in de mail, want die verwijder ik, maar in aparte bestanden per opdracht.

Tot slot de contactgegevens op mijn telefoon en laptop. Contacten zijn mijn bedrijfskapitaal. Voor mijn netwerk en voor herhalingsopdrachten wil ik deze graag bewaren. Concreet gaat het dan om een naam, email en telefoonnummer en soms een bedrijfsnaam, van coachees en van opdrachtgevers. In mijn contactgegevens zijn deze gegevens niet herkenbaar als ‘klant’. Ik gebruik deze gegevens niet voor ongevraagde acquisitie of zakelijke actie. In feite vallen deze gegevens dan onder ‘privégegevens’. Soms moet ik tijdens de duur van een opdracht ook de gegevens opslaan van een deelnemer van een training of bijeenkomst, bijvoorbeeld om iets te versturen per whatsapp. Deze gegevens verwijder ik binnen een jaar na uitvoeren van de opdracht. Er is nog een persoonlijke reden om namen en telefoonnummers op te slaan in mijn contactgegevens: praktisch gezien ben ik erg geholpen met het zien van een naam in mijn bel-scherm ipv enkel een telefoonnummer. Met mijn slechthorendheid is het zeer lastig een naam te verstaan aan de telefoon, ook na herhaling.

Uiteraard verstrek ik je gegevens niet aan derden. Er worden dus er geen persoonlijke gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, neem ik eerst contact op met de coachee of deelnemer over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.