Welke organisatie?   Synchroon, projectontwikkelaar met een missie

Welke opdrachtgever?  Tobias Verhoeven, directeur 

Welke wens?  Meer verbinding in het acquisitieteam

Met welk doel?  Een succesvoller, krachtiger acquisitieteam worden. Door meer kennisuitwisseling. Meer als vanzelfsprekend en doorlopend gebruik maken van ieders kwaliteiten en niet enkel bij een concrete vraag, want dan zoeken we elkaar wel op. 

Waarom had dit team hier een expert bij nodig?  De aard van het werk van de teamleden is per definitie autonoom: ieder heeft zijn eigen regio onder beheer. Niet toevallig trekt deze functie dus mensen aan die waarde hechten aan zelfstandigheid en vrijheid. Binnen een deel van het team ontstond desondanks de roep om ‘meer verbinding’. Het andere deel van het team kon hier echter niet zoveel mee. We hebben toch nergens last van? We weten elkaar toch prima te vinden als er wat is? Wat levert die ‘verbinding’ dan op?

Gesprekken hierover liepen onderling vast door de uiteenlopende wensen en de onmogelijkheid om een waterdicht argument te formuleren richting de twijfelaars.

Wat hebben we gedaan? 

  • De verschillen en overeenkomsten tussen beide ‘kampen’ in herkenbare en heldere taal op tafel. Hierdoor werden de verschillende belangen duidelijker.
  • Teamcultuur bekeken. Die was vluchtig, adrem, vlot. Dat is prettig en ontspannen in de omgang èn het nodigt niet altijd uit tot verdieping, echt luisteren, doorvragen.  Dit zette mensen aan het denken over hun eigen gedrag.
  • Gewoon doen, die ‘verbinding’: niet-zweverige goede gesprekken, aangezwengeld door de juiste vragen. Unaniem werd dit als prettig ervaren.
  •  Verdieping. Inzien dat iedere mens praat vanuit zijn eigen perspectief. En in ieders perspectief zitten diepgevoelde waarden. Een ander actueel dilemma in de groep op die manier bespreken. 
  • Praktische handvatten om met het geleerde verder te gaan. In dit geval: een intervisievorm, waarin een team van 12 mensen binnen 40 minuten een casus van a-z kan doorspreken, inclusief reflectie over de eigen inbreng.

Het effect volgens Tobias:

“Vanuit de brede opdracht ‘Meer Verbinding’ hebben mijn team en ik gedurende bijna een jaar drie bijeenkomsten met Loes gehad. Hierdoor zijn we hechter geworden. We luisteren beter naar elkaar en zoeken elkaar meer op, voor overleg of advies. We hebben gemeenschappelijke taal om in overleggen te benoemen wat er gebeurt, bijvoorbeeld als we uit verschillende perspectieven of waarden praten. 

Na 3 groepsbijeenkomsten hebben we intervisie-overleg geïntroduceerd in onze reguliere teamvergadering. Eerst onder begeleiding van Loes en inmiddels begeleid door teamleden zelf. Zo blijven we van en met elkaar leren.”

 

Welke organisatie?   Gemeente Urk

Welke opdrachtgever?  Carla Swarts, gemeentesecretaris

Welke wens?  Ambtenaren en MT laten meegroeien met de groei van gemeente Urk

Met welk doel?    Een meer volwassen organisatie, passend bij de grootte van de huidige gemeente zonder de huidige beleving van werkdruk en frustratie.

Waarom had deze organisatie hier een expert bij nodig?   Jaar na jaar scoorde het medewerkerstevredenheid onderzoek (te) hoog op de beleving van werkdruk. Er werd gemopperd. Er was onvrede en frustratie. Maar ook heel veel betrokkenheid.

Wat hebben we gedaan?

  • Kleinschalige (max 8) groepsgesprekken georganiseerd voor alle ambtenaren. Parallel sessies met het MT, hun leidinggevenden.
  • Erkennen. Erkennen. Erkennen.
  • Eerlijkheid. Openheid. Humor.
  •  Verdieping.

Het effect volgens Carla: