Teamcoaching

Uitgetraind? Vanaf nu gaat het over jullie

  • Zijn jullie te lief voor elkaar, of juist te ongeduldig?
  • Werkt iedereen in de waan van de dag op zijn eigen eilandje?
  • Praten jullie meer óver dan mèt elkaar?
  • Wringt het ergens tussen jou en je team, of binnen jouw team?
  • Is voor veel van jullie mensen de werkdruk te hoog?

Ik ga ervan uit dat je vraagstuk niet simpel is, anders had je het allang zelf opgelost. Ook ga ik ervan uit dat je kunt vertellen wat er aan de hand is en waarom, maar dat je ook iets niet ziet. Simpelweg omdat je erìn zit, omdat het je aan het hart gaat, omdat je er vanaf wilt: allemaal zaken die een sluier kunnen vormen tussen jou en de realiteit aan je voeten.

Mensen zijn van vlees en bloed. Ook op het werk. Ze hebben kwaliteiten, mogelijkheden, grenzen en beperkingen. In het samenwerken komt dit allemaal naar boven. Mensen zijn tot veel in staat, als ze zich in hun mogelijkheden erkend weten, en in hun grenzen gerespecteerd.

Als eerste maken we dus het onderscheid helder tussen wat mogelijk is en wat onmogelijk is: een nieuw perspectief op wat er speelt. Daarna weten we precies wat ons te doen staat. Vervolgens brengen we die gewenste beweging op gang, zowel bij de individuele leden van het team als in de groep. Zo nodigen we mensen uit tot eigen leiderschap, te midden van elkaar, binnen de context van de organisatiedoelen.

Interventies richten zich bijvoorbeeld op het vergroten van zelfkennis en potentie. En op het faciliteren van kwalitatieve interactie, daar waar dat nodig is: tussen MT en leidinggevenden, tussen leiders en teams, tussen medewerkers onderling.

We bereiken resultaten voor en door mensen van vlees en bloed:

  • Een positieve boost na een onrustige tijd
  • Medewerkers doen wat ze te doen staat, met elkaar
  • Mensen benutten de breedte van hun potentieel
  • Wat onder de oppervlakte broeit wordt zichtbaar
  • Medewerkers zijn bereid mee te bewegen met de uitdaging waar jullie organisatie voor staat

Precies doen wat nodig is

Mijn werk voor jullie bestaat uit drie onderdelen:

1. Komen tot een nieuw perspectief op wat er speelt.

Hiertoe voer ik gesprekken. Uiteraard met jou als opdrachtgever, en met andere relevante betrokkenen. Uit die analyse volgt een beeld over wat hier speelt en wat hier nodig is.

2. Precies weten wat ons te doen staat.

Dat beeld resulteert in een voorstel voor een interventie. Dat kan een bijeenkomst zijn met het hele team, of het begeleiden van enkele vergaderingen met het MT, of het voeren van enkele individuele gesprekken: volkomen afhankelijk van de situatie.

Uiteraard bereid ik het draaiboek van deze bijeenkomsten of gesprekken zorgvuldig voor. Je kunt niet vooraf alles dichttimmeren, maar we gaan wel voor een precieze en secure interventie.

3. Dit neerzetten. Resultaten bereiken voor en door mensen van vlees en bloed.

Tot slot begeleid ik de bijeenkomst of de gesprekken. Ik voer ons plan uit, en stuur bij als dat nodig is.

Nu zet ik in wat ter plekke nodig is: mijn betrokkenheid, of lichtheid, of duidelijkheid, of humor, of helderheid of alles tegelijk.

Reacties van klanten

“Je bent typisch NIET een hoog-geachte-adviseur-van-een-groot-kantoor, die erboven gaat hangen en adviezen geeft. Jij gaat met de mensen praten en kijkt wat er werkelijk leeft. Je sluit aan. Je laat de ander ontdekken wat binnen de gestelde grenzen de mogelijkheden zijn. Je bent ook helder over wat niet mogelijk is binnen het bestaande speelveld. Een team wat al jaren bekend stond als probleemteam staat weer op de rit.”  Annelies Kroon, regiomanager Ludens

“Zeer kundig, gericht op resultaat, aandacht voor persoonlijke aandachtspunten. Het enthousiasme en vakbekwaamheid van Loes, heeft een grote bijdrage gehad aan mijn beleving tijdens de bijeenkomst.”

“Ik heb altijd bewonderd hoeveel jij over ons wist zonder dat je ons echt vaak zag. Je wist vaak dingen te benoemen over mij waarvan veel mensen dat niet zien. Op die manier hoefde ik niet alles uit te spreken, maar wist je het op de een of andere manier toch te benoemen.”

“Erg prettige groepsbegeleider. Managet duidelijk de verwachtingen van de deelnemers en biedt voldoende ruimte voor vragen. Weet een veilige en open sfeer te creëeren.”

Laten we vrijblijvend het gesprek aangaan

Neem contact op met Loes