Loes van Bree

  • Waar zijn mensen werkelijk mee geholpen?
  • Wat is er wel en niet mogelijk in menselijke ontwikkeling?
  • En wat kan ik daaraan bijdragen?

Van het vinden van antwoord op die vragen heb ik mijn levenswerk gemaakt.

Ik ben geboren in 1972. Terugkijkend wilde ik al vroeg iets begrijpen van de levensweg van mensen. Ik ging op zoek naar een manier om dat handen en voeten te geven.

Ondanks mijn bèta-diploma besloot ik Nederlandse literatuur te gaan studeren, om diepgang te vinden in verhalen en poëzie. Na een jaar switchte ik naar mensen van vlees en bloed, en specialiseerde me in de psychologie van de taal: hoe kunnen woorden en gedachten mensen beïnvloeden?

Na mijn master Communicatiekunde nam ik wederom een bocht, en stortte me vol vuur op banen als psycholoog, coach en trainer. Het leven kwam me tegemoet en bood me allerlei kansen. Zo kwam mijn missie tot leven.

Mijn werk gaat over mensen. Ik ben er zelf ook één. Ik geef antwoord op de vraag waar wij mensen in onszelf de kracht, relativering, helderheid, focus, mildheid, inspiratie en aanvaarding kunnen vinden, om werk en leven bevredigend invulling te geven. Vanuit erkenning voor onze talenten en met respect voor onze grenzen.

Om dit werk voluit neer te kunnen zetten, startte ik in 2004 mijn eigen coachings- en trainingspraktijk.

Laten we vrijblijvend het gesprek aangaan

Neem contact op met Loes